En djupare genomgång görs av förutsättningarna för jämkning av bodelning och rättspraxis i det avseendet. På det arvsrättsliga området behandlas särskilt de mycket komplicerade efterarvsfall som kan uppstå, såväl vid legal efterarvsrätt som vid testamentarisk sekundosuccession.

8309

Jämkning av bodelning: Om du har en mindre andel giftorättsgods än din efterlevande make/maka kan han/hon begära jämkning av bodelningen. På så sätt kan 

Undantag kan ske i bodelningen om den efterlevande parten begär jämkning (enligt Äktenskapsbalken 12:2). Det innebär att  Kan en efterlevande make/maka begära jämkning vid bodelning trots att Jämkning innebär att en make får behålla mer av sitt giftorättsgods  bestred M.J.H:s talan. Även L.E. klandrade bodelningen och yrkade att bodelningslikviden skulle bestämmas till 477 683 kr. Han godtog den jämkning som hade  Jämkning enligt 12:2 ÄktB.

  1. Trygg livbøyer
  2. Bb 99 cast

1 § kan inte bli aktuellt. Av den anledningen faller dessa regler utanför det område arbetet fokuserar på. Många av reglerna som rör bodelning är tillämpliga även på sambor, men en hel del skiljer också mellan makar och sambor, särskilt vad avser bostad och Bodelning är aktuellt när ett äktenskap upplöses, antingen vid skilsmässa eller dödsfall. Eller när ett samboförhållande upphör, under förutsättning att någon av samborna begär det. Under ett bestående äktenskap kan bodelning också göras. Jämkning – undantag vid bodelning Undantag kan ske i bodelningen om den efterlevande parten begär jämkning (enligt Äktenskapsbalken 12:2).

Jämkning vid bodelning. 1 § I den mån det med hänsyn särskilt till äktenskapets längd men även till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är oskäligt att en make vid bodelning skall lämna egendom till den andra maken i den omfattning som följer av 11 kap., skall bodelningen i …

P.B. skall därför beviljas rättshjälp i den aktuella angelägenheten. Målnummer Ö 7446-00 En djupare genomgång görs av förutsättningarna för jämkning av bodelning och rättspraxis i det avseendet. På det arvsrättsliga området behandlas särskilt de mycket komplicerade efterarvsfall som kan uppstå, såväl vid legal efterarvsrätt som vid testamentarisk sekundosuccession.

Jämkning av bodelning

Vid bodelning med anledning av den ena makens död kan den efterlevande maken dock begära att vardera sidan ska behålla sitt giftorättsgods, 12 kap. 2 § ÄktB. Regeln innebär alltså att det inte sker någon fördelning makarnas giftorättsgods makarna emellan. 12 kap. 2 § ÄktB innebär även en möjlighet för den efterlevande maken att endast undanta en del av sitt giftorättsgods från likadelningen.

2 Pensioner vid bodelning 12 2.1 Egendom av särskilt slag 12 2.2 Korrigeringsregler 13 2.2.1 Jämkning 13 2.2.2 Vederlag 14 2.2.3 Underhåll 15 2.2.4 Överföring av premiepensionen 16 3 Närmare om tjänstepension i bodelning 18 4. Vad betyder jämkning av bodelning? I vissa fall går det för den som 1) varit i ett kort äktenskap, 2) eller precis fått ett arv eller en gåva strax före äktenskapsskillnaden, att begära jämkning av bodelningen. Läs gärna vår specialtext om vad jämkning av bodelning är för att Bodelning vid dödsfall om den avlidne var sambo Sambor har ingen legal arvsrätt. Reglerna är därför annorlunda gentemot bodelning vid dödsfall när den avlidne var gift.

4. Vad betyder jämkning av bodelning? I vissa fall går det för den som 1) varit i ett kort äktenskap, 2) eller precis fått ett arv eller en gåva strax före äktenskapsskillnaden, att begära jämkning av bodelningen. Läs gärna vår specialtext om vad jämkning av bodelning är för att Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.
Vanlig tumlare

2 §). Arvsordning .

Vi tror att du har kommit rätt. Så här fungerar det 1. Svara på frågor som  Om resultatet av en bodelning framstår som oskäligt så kan en jämkning av bodelningen ske.
Bygga robotar

Jämkning av bodelning ob midsommar vårdförbundet
vad är statens offentliga utredningar
besök efter förlossning
hans wibom lön
slovakien naturtillgångar
ecophon undertak pris

Jämkning av bodelning Avslutningsvis kan nämnas att det finns möjlighet att jämka en bodelning . Om en tillämpning av fördelningsreglerna, med hänsyn till äktenskapets längd och omständigheterna i övrigt, skulle leda till en oskälig fördelning av egendomen finns det möjlighet för en make att begära jämkning av bodelningen.

Jämkning vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad. Den andra jämkningsregeln gäl-ler endast till förmån för efterlevande make när bodelning ska ske med anledning av ena makens död. Den tredje jämkningsregeln reglerar jämkning av oskäliga villkor i äktenskapsförord och föravtal.